רייטר שונית, פרופ'

פרופ' מן המניין (אמריטה)

תחומי מחקר:

חינוך מיוחד ושירותים לילדים עם ליקויים התפתחותיים, פיגור שכלי, פגיעות מוחין, אוטיזם, נכים. שילוב תלמידים חריגים בבתי ספר רגילים, שיקום מתבגרים

 


כתובת/מיקום: חדר 524 בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג לחינוך מיוחד

דואר אלקטרוני: shunitr@edu.haifa.ac.il