רוסו נצר פנינית, ד״ר

 

 

דרגה ותפקיד: מצטיינת הוראה לשנה"ל תשע"ה
כתובת דוא״ל: pninit.russonetzer@gmail.com
טלפון: (53378)
שעות קבלה: בתיאום מראש
חדר: חדר 508, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה:
 
תחומי מחקר והתמחות

– פסיכולוגיה חיובית, מיטביות ורווחה נפשית
– תהליכי שינוי חיובי, צמיחה והעצמה במעגלי החיים
– משמעות בחיים, קיומיות ולוגותרפיה
– התפתחות רוחנית
– תמונת עתיד ופיתוח קריירה

• מתמחה בייעוץ, ליווי והנחיית צוותים להובלת שינוי במגוון אוכלוסיות
• מפתחת ומנהלת תוכניות התערבות, לימודים והכשרה

 
פרסומים נבחרים

Edited Books  
Batthyány, A. & Russo-Netzer, P. (Eds.) (2014). Meaning in Positive and Existential Psychology. New York: Springer.

Russo-Netzer, P., Stefan E. Schulenberg & Batthyany, A. (Eds.). (forthcoming; 2016). To thrive, to cope, to understand – Meaning in positive and existential psychotherapy. New York: Springer.
Articles
Russo-Netzer, P. (in press). The search for meaning in life – Theoretical, experiential, and educational aspects. International Forum for Logotherapy.
Moran, G. & Russo-Netzer, P. (2015). Understanding universal elements in mental health recovery: A cross examination of peer providers and a nonclinical sample. Qualitative Health Research, 1-15
Russo-Netzer, P. & Mayseless, O. (2014). Spiritual Identity outside of Institutional Religion: A Phenomenological Exploration. Identity, 14 (1), 19-42.
Russo-Netzer, P. & Ben-Shahar, T. (2011)."Learning from success": A close look at a popular positive psychology course. The Journal of Positive Psychology, 6(6), 468-476.