רהב חבל נטלי, גב'

אחראית מזכירות פקולטה ומינויים אקדמיים


כתובת/מיקום: חדר 538, בניין חינוך ומדעים

חוגים: הפקולטה לחינוך

דואר אלקטרוני: nrahav@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240893 (52893)