קרני-ויזר נירית, ד"ר

no image figure
כתובת דוא״ל: niritkarni2@gmail.com
חדר: חדר 445, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה: