קרני אבי, פרופ'

פרופ' מן המניין

תחומי התמחות:

למידת מיומנות ויצירת זיכרון ארוך טווח ; התפתחות יכולות אריתמטיות; מוטוריקה ולקויות למידה הפעילות המוחית (FMRI) ויכולות קריאה בעקבות אימון לקריאה מואצת; היחס בין קריאה לשמיעה בזיכרון לטווח ארוך

 


כתובת/מיקום: חדר 283, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג ללקויות למידה

דואר אלקטרוני: avi.karni@yahoo.com

טלפון: 04-8288429 (58052, 58432, 58429)