קרמר חיון ליה ז"ל, פרופ'

 


שימשה שנים רבות כחברת סגל בחוג לחינוך, וכיהנה גם כראש החוג. הייתה ממקימי התחום של מנהל החינוך ופעלה רבות לקידומו, הן במחקרים אקדמיים, והן בייעוץ וקידום פרויקטים מחקריים במדינה. שימשה גם שנים כראש המרכז למנהל והערכה בחינוך וכעורכת ראשית של כתב העת 'עיונים בחינוך'.