קיקטנקו פבל, מר

ממונה מחשוב


כתובת/מיקום: חדר 313, בניין חינוך ומדעים

חוגים: הפקולטה לחינוך

דואר אלקטרוני: pavel@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249362 (53362)