קיזל אריה, פרופ׳

 

 

דרגה ותפקיד: פרופ' מן המניין (מומחה)
(סגן דיקנית להוראה, ראש ההתמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך ועורך עיונים בחינוך)
כתובת דוא״ל: akizel@edu.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240512 (52512)
שעות קבלה: בתיאום מראש במייל
חדר: 519, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה:
 

תחומי מחקר:

פילוסופיה של החינוך, פילוסופיה עם ילדים, חקר נרטיבים של קבוצות, תוכניות לימודים וספרי לימוד

Philosophy of Education, Philosophy with Children, Narratives, Curriculum and Textbooks, Teacher Education