קורץ, חיה, פרופ'

פרופ' חבר (אמריטה)

תחומי מחקר:


כתובת/מיקום: חדר 000, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג לחינוך מיוחד

דואר אלקטרוני: helenk@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240861 (52861)