קופרמינץ חגי, ד"ר

מרצה בכיר (יו"ר וועדת דוקטורט)

תחומי מחקר:

שיטות מחקר, מדידה והערכה בחינוך, חינוך לשלום;היבטים פסיכולוגיים של קונפליקט, תהליכי למידה.

 


כתובת/מיקום: חדר 546, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג למדעי הלמידה וההוראה

דואר אלקטרוני: kuperh@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8288669 (58669)