פלד אירית, ד"ר

מרצה בכיר (בגמלאות)

תחומי מחקר:

חקר תהליכים קוגניטיביים והתפתחותיים בלמידת מושגים מתמטיים, קשיי למידה של מושגים מתמטיים, חקר תפקיד המתמטיקה ותהליכי מתמטיזציה בפתרון בעיות מלוליות, והתפתחות תפיסות מורים ותלמידים בנושאים אלו.

 


כתובת/מיקום: חדר 305, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג לחינוך מתמטי

דואר אלקטרוני: ipeled@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8288352 (58352)