עפרוני חני, ד״ר

דרגה ותפקיד: (דידקטיקאית להוראת האמנות)
כתובת דוא״ל: gady747@netvision.net.il
שייכות לחוג / יחידה: