עילם בילי, פרופ'

פרופסור מן המניין (אמריטה)

תחומי התמחות:

תהליכים קוגניטיביים של למידה פורמאלית ובלתי פורמאלית – במוזאונים. כולל למידה מייצוגים ויזואליים של מידע, פרשנותם ויצירתם.

דוגמאות לנושאים שנחקרים בדוקטורט:
בנושא ייצוגים ויזואליים: ציור מפות על ידי ילדי גן, בניה בלגו של ייצוגים תלת ממדיים מתמונות דו-ממדיות של ילדי גן, הבנת ילדי בי״ס היסודי של חתכים במבנים תלת מרחביים, חלוקת ייצוג דינאמי של סרט רציף  לקטעים, יעילות החקר באמצעות סימולציות מסוגים שונים, חשיפת מורים לחקר באמצעות סימולציות במידת מורכבות עולה או יורדת.
בנושא למידה לא פורמאלית בהקשר מוזאוני: מאפייני התווך ההורי של תכנית הלימודים המוזאונית לילדים, מוזאון מובילי בקהילה – יתרונותיה של סביבת הלימוד לעומת סביבת הכתה או המחשבים בלימוד היסטוריה, תווך מקצועי מול תווך מעורב במוזאון באתר אוטנטי, השוואת יעילות טיפוח חשיבה היסטורית במוזאון באמצעות מדריכים מובילים מסוגים שונים והמיישמים פדגוגיות שונות, המוזאון בקהילה.

 


כתובת/מיקום: חדר 640, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג למדעי הלמידה וההוראה

דואר אלקטרוני: beilam@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249086 (53086)