סלומון גבריאל ז״ל, פרופ'

 

הפקולטה לחינוך נפרדת מפרופ' גבריאל סלומון ז׳׳ל

תחומי התמחות:

חקר החינוך לשלום בארץ ובעולם, פיתוח החשיבה, פיתוח סביבות לימוד עתירות טכנולוגיה, שימושי מחשב בחינוך, מושכלות והיסח הדעת בהתנהגות אנושית


פרופ' גבריאל סלומון נפטר ב 4 בינואר 2016