סגל אורלי, גב'


כתובת/מיקום: חדר 441, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג לייעוץ והתפתחות האדם | החוג למדעי הלמידה וההוראה

דואר אלקטרוני: ronbm@netvision.net.il

טלפון:

כתובת דוא״ל: ronbm@netvision.net.il
חדר: חדר 441, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה: