סגינר רחל, פרופ'

פרופ' מן המניין (אמריטה)

תחומי מחקר:

התקופה ההתפתחותית שבה אני עוסקת היא גיל ההתבגרות ובגרות המתהווה, שבתפיסה העכשוית משתרע על פני טווח גילים רחב (מהכתות העליונות של בית הספר היסודי ועד סיום השירות הצבאי). במסגרת תקופה זו עיקר העניין המחקרי שלי הוא
(1) אוריינטציית עתיד גורמיה ותוצאותיה
2) מעורבות הורים ואחים במשימות התפתחותיות עיקריות כמו לימודים והישגים, יחסים חברתיים, והתנהגות נורמטיבית, בהקשרים חברתיים-תרבותיים שונים.

 


כתובת/מיקום: חדר 638, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג לייעוץ והתפתחות האדם

דואר אלקטרוני: rseginer@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8288341 (58341)