סבר אילנה, ד"ר

מורה בכיר בגמלאות

תחומי התמחות:

הדרכת סטודנטים בייעוץ חינוכי בהתנסות בשדה. הקשר בין המשפחה לבין בית הספר – תפקיד היועץ החינוכי. גירושי הורים: השלכות ארוכות טווח על ילדים, מתבגרים ומבוגרים.

 


כתובת/מיקום: חדר 572, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג לייעוץ והתפתחות האדם

דואר אלקטרוני: ilanas@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8288350 (58350)