סבג קלרה, פרופ׳

 
 

 

דרגה ותפקיד: פרופ׳ מן המניין (אמריטה)
כתובת דוא״ל: csabbagh@edu.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240867 (52867)
שעות קבלה: יום ד' 16:00-17:00, בתיאום מראש במייל
חדר: חדר 576, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה:
תחומי התמחות

נוער וחינוך בלתי פורמאלי
תפיסות של צדק חברתי
אי-שוויון בחינוך
צדק בחינוך ובמשפחה
גלובליזציה

פרסומים נבחרים

Sabbagh, C., Dar, Y., & Resh, N. (1994). The Structure of Social Justice Judgments: A Facet Approach. Social Psychology Quarterly, 57(3), 244-261.

Sabbagh, C. (2003). Evaluating Society's 'Spheres of Justice': The Israeli Case. Social Psychology Quarterly, 66(3), 254-271.

Sabbagh, C. (2005). Toward a Multifaceted Model of the Structure of Social Justice Judgments: Initial Explorations in Israel and Germany. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35(6), 74-95.

Sabbagh, C., & Vanhuysse, P. (2006). Exploring Attitudes Towards the Welfare State: Students' Views in Eight Democracies. Journal of Social Policy, 35(4),1-22.

Sabbagh, C., & Vanhuysse, P. (2014). Betwixt and Between Global and Domestic Forms of Justice: The Israeli Case Study Over Time. Social Justice Research, 27(1), 118-136.

השכלה
האוניברסיטה העברית
ביוגרפיה
פעילויות המחקר שלי עוסקות בחקר התוכן והמבנה של שיפוטי צדק וזיקתם לבין תחומים אחרים של הידע החברתי. כמו כן, אני בוחנת ספרות צדק  ברמת המיקרו וברמת המאקרו, ובעיקר בזירות של סוציאליזציה וחלוקה מחדש של משאבים במדינת הרווחה במאה העשרים. תחומי המחקר הללו נחקרו על-ידי מתוך פרספקטיבה בין-לאומית, במטרה להבחין בין היבטים אוניברסליים ופרטיקולריים של צדק.