נחתומי רוית, גב'

מרכזת לשכת דיקן הפקולטה לחינוך


כתובת/מיקום: חדר 538, בניין חינוך ומדעים

חוגים: הפקולטה לחינוך

דואר אלקטרוני: rvanono@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240767 (52767)