מישורי בכמן יעל, גב'

מרכזת תארים מתקדמים בחוג למדעי הלמידה וההוראה

yael-mishori.jpg


כתובת/מיקום: חדר 431, בניין חינוך מדעים

חוגים: החוג למדעי הלמידה וההוראה

דואר אלקטרוני: ymishory@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8288380 (58380)

פקס: 04-8249354