מיכאל אבי, מר

רכז מחשבים אישיים

רכז מחשבים אישיים, תמיכה, תיקוני מחשבים, רשתות


כתובת/מיקום: חדר 310, בניין חינוך ומדעים

חוגים: הפקולטה לחינוך

דואר אלקטרוני: avi@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249259 (53259)