מייזלס עפרה, פרופ'

פרופ' מן המניין

נושאי מחקר עכשוויים: התפתחות רוחנית, רוחניות ו- WELLBEING, רוחניות וחינוך, רוחניות וטיפול, תהליכים של חיפוש משמעות.

תחומי התמחות במחקר: יחסי התקשרות, CAREGIVING מתן טיפול כמערכת מוטיבציונית במסגרת יחסים שונים ובמיוחד יחסי הורים-ילדים, המעבר מהתבגרות לבגרות בהקשר הישראלי, בגרות בהתהוות.

 


כתובת/מיקום: חדר 536, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג לייעוץ והתפתחות האדם

דואר אלקטרוני: ofram@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240322 (52322)