לירן חזן בתאל, ד״ר

כתובת דוא״ל: batelliran@gmail.com
חדר: חדר 441, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה: