לירון פרידס עטיאס, גב'

עוזרת מנהלית לראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם


כתובת/מיקום: חדר 437, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג לייעוץ והתפתחות האדם

דואר אלקטרוני: lparides@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249726 (53726)