לייקין מרק, פרופ'

פרופ' מן המניין (יו"ר ועדת מ"א)

תחומי התמחות:

הקשר בין התפתחות שפה דבורה ושפה כתובה (מורפולוגיה ותחביר), דו-לשוניות ורכישת שפה (תקינה ואבנורמאלית), דו לשוניות ויצירתיות, עיבוד מידע לשוני וחקר נוירוקוגניטיבי של מחוננות.

 


כתובת/מיקום: חדר 277, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג לחינוך מיוחד, החוג ללקויות למידה

דואר אלקטרוני: markl@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249381 (53381)