לוי לילך, גב׳

מזכירות החוג לייעוץ והתפתחות האדם


כתובת/מיקום: חדר 437, בניין חינוך ומדעים

חוגים: מזכירות החוג לייעוץ והתפתחות האדם

דואר אלקטרוני: llevy3@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8288320 (58320)