כתריאל תמר, פרופ'

פרופ' מן המניין (אמריטה)

תחומי התמחות:

-אתנוגרפיה של תקשורת
-חקר שיח בקורתי
-אנתרופולוגיה של מדיה
-אקטיביזם


 

חוגים: החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

דואר אלקטרוני: tamark@edu.haifa.ac.il