טלמון ורדה, ד"ר

מרצה (בגמלאות)

תחומי מחקר:

ניתוח תהליכי הוראה ולמידה, שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה, חקר סביבות למידה דינאמיות בהוראת המתמטיקה והכשרת מורים.

 


חוגים: החוג לחינוך מתמטי, המחלקה ללימודי המשך

דואר אלקטרוני: vardat@edu.haifa.ac.il