טאטי מירי, גב'

מנהלנית החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך


כתובת/מיקום: חדר 433, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

דואר אלקטרוני: mtaty@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249067 (53067)