חכים אורטלי, גב'

עוזרת מנהלית לראש החוג לחינוך מיוחד

חכים אורטלי, גב'

עוזרת מנהלית לראש החוג לחינוך מיוחד


כתובת/מיקום: חדר 442, בניין חינוך מדעים

חוגים: החוג לחינוך מיוחד

דואר אלקטרוני: ohakim@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249356 (53356)