זיידאן אליאס, ד"ר


כתובת/מיקום: חדר 508, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

דואר אלקטרוני: eliaszeidanr@gmail.com