ודאי רויטל, גב'

מרכזת המחלקה ללימודי המשך


כתובת/מיקום: חדר 549, בניין חינוך ומדעים

חוגים: המחלקה ללימודי המשך

דואר אלקטרוני: rvadai@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240868 (52868)