הרשקוביץ קורינה, גב'

 

 

דרגה ותפקיד: ראש מנהל הפקולטה לחינוך
כתובת דוא״ל: chershk1@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240894 (52894)
שעות קבלה: בתיאום מראש
חדר: 540, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה: