הרציג מיכאל, ד"ר

דרגה ותפקיד: מרצה בכיר (בגמלאות)
כתובת דוא״ל: mherzig@edu.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240865 (52865)
שעות קבלה: בתיאום מראש
חדר: חדר 508, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה: