הרציג מיכאל, ד"ר

מרצה בכיר (בגמלאות)


כתובת/מיקום: חדר 508, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג למדעי הלמידה וההוראה

דואר אלקטרוני: mherzig@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240865 (52865)