הרץ-לזרוביץ רחל , פרופ'

פרופ' מן המניין (אמריטה)

ביוגרפיה
פרופ' (אמריטה) רחל הרץ-לזרוביץ  פסיכולוגית חברתית-חינוכית חקרה ולימדה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מאז 1974 עד 2008. כיום ממשיכה רחל במחקריה על התפתחות הזהות בהקשר של היחסים האקדמיים והחברתיים באוניברסיטת חיפה תוך דגש על העצמת נשים יהודיות וערביות  והתפתחותן.
 
תחומי התמחות

בהקשר הבית ספרי:
הוראה ואינטראקציה בכיתה, למידה שיתופית, בולטות מגדרית בכיתה, שינוי מערכתי בבתי ספר ובקהילות (עכו, חיפה) הכנסת שינויים בשיטות הוראה ולמידה השיתופיות, יישום השיטות של הצלחה לכל ואל"ש – אוריינות בלמידה שיתופית.

בהקשר הפסיכולוגיה החברתית:
דו קיום יהודי ערבי באוניברסיטה ובקהילה, התפתחות של ידידות בין יהודים וערבים, זהות ממוקפת של ערבים ויהודים ונושאים בחקר נשים בקבוצות דתיות שונות.

פרסומים נבחרים

Zelniker, T., and Hertz-Lazarowitz, R. (2005). School-Family Partnership for Coexistence in the city of Acre; Promoting Arab and Jewish parents' role as facilitators of children’s literacy development and as agents of coexistence. Language, Culture and Curriculum, 18(1), 114-138.

Hertz-Lazarowitz, R. & Zelniker, T. (2013).  Living through times of conflict and times of coexistence: University students’ participatory research as a potential for change. In: Dadhich, N., & Kumar, B. A., (Eds.)  Peace Education: Gandhi and Other Approaches. Lambert  Academic Publishing. (278-315).

Mor-Sommerfeld, A., Azaiza, F., & Hertz-Lazarowitz, R. (2007). Into the Future: Towards Bilingual Education in Israel. Education, Citizenship and Social Justice, 2(1), 5-22.

Khalil, M., Lazarowitz, M, & Hertz-Lazarowitz, R. (2009). A Conceptual Model; (The six mirrors of the classroom), and its' application to teaching and learning about microorganisms. Journal of Science Education and Technology, 18 (1), 85- 100.

Hertz Lazarowitz, R., Farah,A., Yosef-Meitav,M., (2012). Hyphenated Identity   Development of Arab and Jewish Teachers: within the Conflict Ridden Multicultural Setting of the University of Haifa. Creative Education. Vol.3, Special Issue,1063-1069.
 
http://construct.haifa.ac.il/~rachelhl/pdf/creative-education(2012).pdf

השכלה
PH.d  פרופסור לפסיכולוגיה חינוכית וחברתית
אוניברסיטת של אוסטין בטקסס 1974.

 


כתובת/מיקום: חדר 574, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג למדעי הלמידה וההוראה

דואר אלקטרוני: rachelhl@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8288350 (58350)