הייט, בן נעים מיכל, גב'

מזכירות יה"ל


כתובת/מיקום: חדר 206, בניין חינוך ומדעים

חוגים: הפקולטה לחינוך

דואר אלקטרוני: mhait@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249022 (53022)