הדר לינור, פרופ׳


ראשת תוכנית ב"א ותעודות הוראה בחוג למדעי הלמידה וההוראה

כתובת/מיקום: חדר 504, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך | החוג למדעי הלמידה וההוראה

דואר אלקטרוני: linor@a-hadar.co.il

טלפון: