האס אורטל, גב'

מרכזת ועדת האתיקה, מרכזת מערכת כתבי העת של הפקולטה, מזכירת המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית בחינוך


כתובת/מיקום: חדר 549, בניין חינוך ומדעים

חוגים: המחלקה ללימודי המשך

דואר אלקטרוני: ohaas@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249368 (53368)