לילך דץ, גב'

מנהלנית לראש החוג למדעי הלמידה וההוראה

עוזרת מנהלית לראש החוג למדעי הלמידה וההוראה


כתובת/מיקום: חדר 431, בניין חינוך מדעים

חוגים: החוג למדעי הלמידה וההוראה

דואר אלקטרוני: ldatz@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249086 (53086)