גלקין אנדריי, מר

 

דרגה ותפקיד: אחראי שרתים ופיתוח
כתובת דוא״ל: andrei@edu.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288755 (58755)
שעות קבלה: א׳-ה׳, 08:00-16:00
חדר: חדר 312, בניין חינוך ומדעים
אתר אישי: http://haifa.ac.il
שייכות לחוג / יחידה: