גלקין אנדריי, מר

אחראי שרתים ופיתוח


כתובת/מיקום: חדר 309, בניין חינוך ומדעים

חוגים: הפקולטה לחינוך

דואר אלקטרוני: andrei@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8288755 (58755)