גולדברג צפריר, ד"ר

 

 

דרגה ותפקיד: מרצה בכיר
כתובת דוא״ל: tgoldberg@edu.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249364 (53364)
שעות קבלה: יום ה', 14:00-15:00
חדר: חדר 501, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה:
ביוגרפיה
עבד כמורה ומחנך, עסק בכתיבת ספרי לימוד ובפיתוח חשיבה בהוראת ההיסטוריה. חוקר חשיבה היסטורית של תלמידים ואת הקשר בינה לבין זהות קבוצתית וזיכרון קולקטיבי. ערך פרוייקט מחקרי חלוצי לבחינת השפעת הוראת היסטוריה על יחסים בין קבוצתיים. חוקר למידת מורים בשנים הראשונות בהוראה
 
תחומי התמחות

למידה והוראה במקצועות ההומניים
פיתוח חשיבה מסדר גבוה
למידה וזהות קבוצתית
יחסים בין קבוצתיים
הכשרת מורים ולמידה מקצועית

פרסומים נבחרים

Goldberg, T., Schwarz, B.B and Porat, D. (2008) Living and dormant collective memories as contexts of history learning. Learning and Instruction, 18, 223-237.

Goldberg, T., Schwarz, B.B and Porat, D. (2011) Changes in narrative and argumentative writing by students discussing "Hot" Historical Issues. Cognition and instruction, 29: 2, 185 -217.

Goldberg, T. (2013). "It's in My Veins":  Identity and Disciplinary Practice in Students' Discussions of a Historical Issue. Theory and Research in Social Education, 41:1, 33-64.

Goldberg, T. & Ron, Y. (2014). "Look, each side says something different": The Impact of Competing History Teaching Approaches on Jewish and Arab Adolescents’ Discussions of the Jewish-Arab Conflict. Journal of Peace Education. 11(1), 1-29 DOI:10.1080/17400201.2013.777897

Goldberg, T., & Gerwin, D. (2013). Israeli history curriculum and the conservative – liberal pendulum. International Journal of Historical Teaching, Learning and Research, 11(2). 111-124

השכלה
ב.א. בהיסטוריה ובתוכנית מצטיינים "אמירים", האוניברסיטה העברית בירושלים, 1996
מ.א. במדיניות ומינהל בחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2003.
ד"ר לפילוסופיה, מחקר בלמידה והוראה, 2006