גוטמן, יוסף, פרופ'

פרופ' חבר (אמריטוס)

תחומי מחקר:

דינמיקה משפחתית והשלכותיה על ילדים, משפחה חד-הורית, המטפל בעבודה הטיפולית

 


כתובת/מיקום: חדר 525 בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג לחינוך מיוחד

דואר אלקטרוני: yossig@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240876 (52876)