בר נאוה, ד״ר

דרגה ותפקיד: מרכזת הפרקטיקום בניהול מערכות חינוך בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
כתובת דוא״ל: navabar7@gmail.com
טלפון: 0546-424320 
חדר: חדר 210, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה: