ברמן עמנואל, פרופ'

פרופ' מן המניין מומחה (אמריטוס)

תחומי התמחות:

התיאוריה הפסיכואנליטית תולדותיה ויישומה; פסיכותרפיה אינדיבידואלית הכשרה קלינית והדרכה; פסיכולוגיה וספרות ; פסיכולוגיה וקולנוע.

 


כתובת/מיקום: חדר 7102, בניין רבין

חוגים: החוג לייעוץ והתפתחות האדם

דואר אלקטרוני: emanuel@psy.haifa.ac.il

טלפון: 04-8240964 (52964)