ברזלי שרית, ד"ר

 
 

 

דרגה ותפקיד: מרצה בכיר
כתובת דוא״ל: sarit.barzilai@edu.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240511 (52511)
שעות קבלה: בתיאום מראש
חדר: 523, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה:
 
ביוגרפיה
עיקר ניסיוני החינוכי הוא בעיצוב סביבות למידה דיגיטליות ובהנחייה של מעצבי למידה. עבדתי במשך חמש-עשרה שנים כמעצבת למידה והובלתי את פיתוחן של סביבות למידה רבות שעשו שימוש בטכנולוגיות מגוונות. ניהלתי בעבר את מחלקת הפיתוח הפדגוגי של עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב באוניברסיטה העברית בירושלים. כיום אני חברת סגל במגמה לטכנולוגיות בחינוך, בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, בפקולטה לחינוך וחוקרת ראשית במרכז המצויינות המחקרית LINKS לחקר למידה בחברת המידע.
 
תחומי התמחות
אני מתעניינת בדרכים בהן לומדים חושבים במהלך למידה בסביבות עתירות מידע ובאופנים בהם ניתן לעצב סביבות למידה דיגיטליות על-מנת לפתח את חשיבתם של לומדים. באופן ספציפי, המחקר שלי מתמקד בניתוח החשיבה של לומדים לגבי ידע וידיעה (חשיבה אפיסטמית) ובבחינת האופנים בהם זו באה לידי ביטוי בתהליכי למידה כגון יצירת ידע ממקורות מידע מרובים ולמידה מבוססת משחק. את תובנות המחקר אני רותמת לפיתוח כלים ופיגומים מקוונים שנועדו לטפח אוריינות דיגיטלית, בדגש על כישורי יצירת ידע בסביבות עתירות מידע.
 
נושאי מחקר:
–  חשיבה מסדר גבוה ולמידת חקר
–  חשיבה אפיסטמית
–  מטקוגניציה ולמידה
–  אוריינות דיגיטלית
–  למידה עם מקורות מידע מרובים
–  למידה מבוססת משחק
 
 
פרסומים נבחרים
 

Mor-Hagani, S., & Barzilai, S. (2022). The multifaceted nature of teachers' epistemic growth: Exploring teachers' perspectives on growth in epistemic performance. Teaching and Teacher Education, 115, 103714.

Barzilai, S., Tal-Savir, D., Abed, F., Mor-Hagani, S., & Zohar, A. R. (2021). Mapping multiple documents: From constructing multiple document models to argumentative writing. Reading and Writing.

Chinn, C. A., Barzilai, S., & Duncan, R. G. (2021). Education for a “post-truth” world: New directions for research and practice. Educational Researcher, 50(1).

Barzilai, S., Mor-Hagani, S., Zohar, A. R., Shlomi-Elooz, T., & Ben-Yishai, R. (2020). Making sources visible: Promoting multiple document literacy with digital epistemic scaffolds. Computers & Education, 157, 103980.

Barzilai, S., & Chinn, C. A. (2020). A review of educational responses to the "post-truth" condition: Four lenses on addressing "post-truth" problems. Educational Psychologist, 55(3).

Chinn, C. A., Barzilai, S., & Duncan, R. G. (2020). Disagreeing about how to know: The instructional value of explorations into knowing. Educational Psychologist, 55(3).

Barzilai, S., Thomm, E., & Shlomi-Elooz, T. (2020). Dealing with disagreement: The roles of topic familiarity and disagreement explanation in reasoning about conflicting expert claims and sources. Learning and Instruction, 69, 101367.

Duncan, R. G., Chinn, C. A., & Barzilai, S. (2018). Grasp of evidence: Problematizing and expanding the next generation science standards’ conceptualization of evidence. Journal of Research in Science Teaching, 55(7), 907-937.

Barzilai, S. & Chinn, C. A. (2018). On the goals of epistemic education: Promoting apt epistemic performance. Journal of the Learning Sciences, 27(3), 353-389.

Thomm, E., Barzilai, S., & Bromme, R. (2017). Why do experts disagree? The role of conflict contexts and epistemic perspectives in conflict explanations. Learning and Instruction, 52, 15-26.

Barzilai, S., & Ka'adan, I. (2017). Learning to integrate divergent information sources: The interplay of epistemic cognition and epistemic metacognition. Metacognition and Learning,12(2),193-232.

Barzilai, S., & Zohar, A. (2016). Epistemic (meta)cognition: Ways of thinking about knowledge and knowing. In J. A. Greene, W. A. Sandoval & I. Bråten (Eds.), Handbook of epistemic cognition (pp. 409-424). Routledge.

Barzilai, S., & Weinstock, M. (2015). Measuring epistemic thinking within and across topics: A scenario-based approach. Contemporary Educational Psychology, 42, 141-158.

Barzilai, S., & Eshet-Alkalai, Y. (2015). The role of epistemic perspectives in comprehension of multiple author viewpoints. Learning and Instruction, 36, 86-103.

Barzilai, S., & Zohar, A. (2014). Reconsidering personal epistemology as metacognition: A multi-faceted approach to the analysis of epistemic thinking. Educational Psychologist, 49(1), 13-35.

Barzilai, S., & Blau, I. (2014). Scaffolding game-based learning: Impact on learning achievements, perceived learning, and game experiences. Computers & Education, 70, 65-79.

Zohar, A., & Barzilai, S. (2013). A review of research on metacognition in science education: Current and future directions. Studies in Science Education, 49(2), 121-169.

Barzilai, S., & Zohar, A. (2012). Epistemic thinking in action: Evaluating and integrating online sources. Cognition and Instruction, 30(1), 39–85.

 
השכלה
ב.א., פילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב, 1998
מ.א., חינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2003
דוקטורט, חינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2012