בן-צבי דני, פרופ׳

דרגה ותפקיד: פרופ' מן המניין
(ראש החוג למדעי הלמידה וההוראה, מרכזי מחקר: Connections, LINKS I-CORE ו- TCSS)
כתובת דוא״ל: dbenzvi@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240866 (52866)
שעות קבלה: יום ד', 12:00-13:00
חדר: 432, בניין חינוך ומדעים

שייכות לחוג / יחידה:

קישורים למרכזי המחקר של פרופ׳ דני בן-צבי:

Connections, LINKS I-CORE ו- TCSS

תחומי התמחות:

קהילות למידה שיתופיות עתירות טכנולוגיה, עיצוב סביבות למידה עתירות טכנולוגיה, פיתוח חשיבה מטא-קוגניטיבית והבנה מושגית, הוראה ולמידה של חקר נתונים, חשיבה סטטיסטית וחשיבה בתנאי אי-וודאות, כלים טכנולוגיים ללמידת סטטיסטיקה.

פרוייקטי מחקר:

  1. "קישורים" – למידה והוראה של סטטיסטיקה (statistics education)
  2. קהילות למידה הומניסטיות (humanistic learning communities)
  3. מדע אזרחי (citizen science, TCSS)
  4. LINKS I-CORE