בן-אליהו אדר, ד"ר

 

 

דרגה ותפקיד: מרצה בכיר
(ראש אקדמי של תעודת ההוראה בפסיכולוגיה)
כתובת דוא״ל: adarbe@edu.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240891 (52891)
שעות קבלה: בתיאום מראש
חדר: 520, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה:
 
תחומי התמחות:

המחקר שלי עושה אינטגרציה בין היבטים שונים מפסיכולוגיה קלינית, חברתית, וחינוכית על מנת להבין כיצד מערכות יחסים בין אנשים ועם סביבת הלמידה משפיעות על הלמידה. לדוגמא, איך מבוגרים בסביבה תומכים בלמידה או כיצד טכנולוגיה בסביבת הלמידה מסייעת או גורעת מהלמידה. בתוך זה, אני מתעניינת בתהליכי וויסות עצמי ומוטיבציה. במחקר, אני משתמשת בסטטיסטיקה מתקדמת המתבססת על structural equation modeling וניתוח פריטים.

 
 
פרסומים אחרונים
Ben-Eliyahu, A. (2019): Academic Emotional Learning: A Critical Component of Self-Regulated Learning in the Emotional Learning Cycle, Educational Psychologist, DOI:10.1080/00461520.2019.1582345

Ben-Eliyahu, A.  (2019): A situated perspective on self-regulated learning from a person-by-context perspective, High Ability Studies, DOI: 10.1080/13598139.2019.1568828

Rapoza, L., Ben-Eliyahu, A., Olsho, L. & Rhodes, J. (2018). Birds of a feather: Is matching based on shared interests and characteristics associated with longer youth mentoring relationships? Journal of Community Psychology, 1-13.

Ben-Eliyahu, A., Moore, D., Dorph, R., & Schunn, C. D. (2018) Investigating the multidimensionality of engagement: Affective, behavioral, and cognitive engagement in science across multiple days, activities, and contexts. Contemporary Educational Psychology, 53, 87-105.

Ben-Eliyahu, A., & Linnenbrink-Garcia, L., & Putallaz, M. (2017). The intertwined nature of adolescents’ social and academic lives: Social and academic goal orientations. Journal of Advanced Academics, 28, 66-93.

Ben-Eliyahu, A. & Kaplan, A. (2015). Growth curve modeling analysis of social and academic coping during elementary school. Journal of Applied Developmental Psychology, 41, 99-109.

Ben-Eliyahu, A. & Linnenbrink-Garcia, L. (2015). Integrating the regulation of affect, behavior, and cognition into self-regulated learning paradigms among secondary and post-secondary students. Metacognition & Learning, 10, 15-42.

Ben-Eliyahu, A. & Linnenbrink-Garcia, L. (2013) Extending Self-Regulated Learning to Include Self-Regulated Emotion Strategies. Motivation and Emotion, 37, 558-573.