ארז אורלי, גב'

no image figure

דרגה ותפקיד: אחראית אימונים בהוראה בחינוך המיוחד
כתובת דוא״ל: oerez@staff.haifa.ac.il
חדר: חדר 445, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה: