אלגרבלי חיים, ד"ר

כתובת דוא״ל: haime@edu.haifa.ac.il
חדר: החוג לחינוך מתמטי
שייכות לחוג / יחידה: