אלבז-לוביש פרימה, פרופ'

דרגה ותפקיד: פרופ' מן המניין (אמריטה)
כתובת דוא״ל: freemae@edu.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288350 (58350)
שעות קבלה: בתיאום מראש
חדר: חדר 574, בניין חינוך ומדעים
שייכות לחוג / יחידה:
 

תחומי מחקר:

ידע מורים, ביוגרפיה, סיפורים וסיפורי-חיים בחקר ההוראה ותכנון לימודים, תכנון לימודים מנקודת מבט של מורים, היבטים מעשיים ואישיים בחקר ההוראה.