אלבז-לוביש פרימה, פרופ'

פרופ' מן המניין (אמריטה)

תחומי מחקר:

ידע מורים, ביוגרפיה, סיפורים וסיפורי-חיים בחקר ההוראה ותכנון לימודים, תכנון לימודים מנקודת מבט של מורים, היבטים מעשיים ואישיים בחקר ההוראה.

 


כתובת/מיקום: חדר 574, בניין חינוך ומדעים

חוגים: החוג למדעי הלמידה וההוראה

דואר אלקטרוני: freemae@edu.haifa.ac.il

טלפון: 04-8288350 (58350)